Facebook
Przychodnia Rogowscy

Medycyna Pracy  


Gwarantujemy usługi w pełnym zakresie obejmujące:

 • Przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych z wydaniem zaświadczenia lekarskiego określającego zdolność do pracy
   
 • Konsultacje niezbędnych specjalistów, wykonywanie badań i analiz w zależności od zajmowanego stanowiska pracy
   
 • Sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy poprzez wizytacje stanowisk pracy przez lekarza i pielęgniarkę
   
 • Udział w pracach Zakładowej Komisji BHP
   
 • Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, występowania chorób zawodowych i ich przyczyn
   
 • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną
   
 • Inicjowanie działań pracowników na rzecz ochrony ich zdrowia
   

Na życzenie przedsiębiorstwa możemy prowadzić statystykę dotyczącą:
 

 • Ilości wykonanych badań okresowych, wstępnych i kontrolnych
   
 • Ilości wydanych skierowań do lekarzy specjalistów z podziałem rodzajowym
   
 • Ilości przeprowadzonych akcji profilaktycznych i przebadanych osób
   
 

 

Przychodnia Rogowscy

Copyrights © 2024 Przychodnia Rogowscy