Facebook
Przychodnia Rogowscy


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. Opieka medyczna świadczona przez Przychodnia Rogowscy jest gwarancją spełnienia wszelkich zobowiązań nałożonych przez aktualne prawo pracy i związanych z nim regulacji dotyczących medycyny pracy.

Nasze usługi zapewniają utrzymanie dobrego stanu zdrowia i zmniejszenie absencji chorobowej personelu. Przekazanie nam odpowiedzialności za kontrolowanie zobowiązań dotyczących medycyny pracy pozwala także zaoszczędzić czas i zainwestować go w rozwój firmy.
Już obecnie naszymi stałymi klientami są najlepsi z najlepszych!

 

 

 

 

Przychodnia Rogowscy

Copyrights © 2024 Przychodnia Rogowscy