Facebook
Przychodnia Rogowscy

Zostań naszym pacjentem

Aby zostać pacjentem naszej przychodni należy wypełnić deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Druk deklaracji znajduje się w linku poniżej. W przypadku wątpliwości jak uzupełnić druk, pomocą posłużą Państwu pracownicy naszej przychodni.


  • Wypełnioną deklarację należy złożyć w przychodni
  • Pacjent jest objęty opieką lekarską naszej przychodni od chwili złożenia deklaracji
  • Nie jest konieczne składanie rezygnacji w Państwa dotychczasowej przychodni
  • Operacja zmiany wyboru przychodni jest przeprowadzana automatycznie przez NFZ
  • Zmiana wyboru lekarza odbywa się bezpłatnie (do 3 razy w roku)


Wypełnione deklaracje należy składać w rejestracjach lub sekretariatach Przychodnia Rogowscy (patrz Kontakt).

Pobierz wzór deklaracji wyboru lekarza

Pobierz wzór deklaracji wyboru pielęgniarki

Pobierz wzór deklaracji wyboru położnej

Zapoznaj się z prawami pacjenta.


 

 

Przychodnia Rogowscy

Copyrights © 2024 Przychodnia Rogowscy