Facebook
Przychodnia Rogowscy


aktualności

 Narodowy Fundusz Zdrowia Gdańsk

13.09.2018Przychodnia Rogowscy wraz z Partnerem – Powiatem Tczewskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Przychodnia Rogowscy wraz z Partnerem – Powiatem Tczewskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”
 

Cel projektu

Cel strategiczny: eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, dostosowanych do potrzeb 31 konkretnych pracodawców, poprzez udział w zaplanowanym wsparciu ich 1050 pracowników, zagrożonych utratą pracy, z przyczyn dotyczących stanu zdrowia, na terenie powiatu tczewskiego, w okresie 06.2018 – 11.2020.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa świadomości mieszkańców powiatu tczewskiego dot. chorób cywilizacyjnych, otyłości, schorzeń narządu ruchu i wypalenia zawodowego oraz metod ich zapobiegania,
  2. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej poprzez kontynuowanie zatrudnienia uczestników u pracodawcy, który delegował do projektu. Wartość projektu: 1 632 948,00 zł
 Dofinansowanie projektu z UE: 1 388 005,80 zł

 

 

 

[Archiwum ogłoszeń]
Przychodnia Rogowscy

Copyrights © 2024 Przychodnia Rogowscy