Facebook
Przychodnia Rogowscy


aktualności

 Narodowy Fundusz Zdrowia Gdańsk

 

POBIERZ Pobierz i wydrukuj gotowe dokumenty niejednokrotnie przydatne w celu pomyślnej realizacji zleceń przez służbę zdrowia:

Deklaracja wyboru lekarza
Opis pliku:
W celu dokonania wyboru lekarza należy wypełnić ten dokument.

Deklaracja wyboru pielęgniarki
Opis pliku:
W celu dokonania wyboru pielęgniarki środowiskowej rodzinnej należy wypełnić ten dokument.

Deklaracja wyboru położnej
Opis pliku:
W celu dokonania wyboru położnej środowiskowej rodzinnej należy wypełnić ten dokument.

Skierowanie na badanie profilaktyczne
Opis pliku:
Ten dokument umożliwia skierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego
Opis pliku:
Konieczne do dołączenia do skierowania na badanie profilkatyczne w przypadku podlegania odpowiednim przepisom SANEPID.

Zakres badań lekarza POZ
Opis pliku:
------------------

Karta praw pacjenta
Opis pliku:
------------------

Informacja dla pacjentów dotycząca RODO
Opis pliku:
------------------.
POBIERZ Pobierz i wydrukuj gotowe dokumenty niejednokrotnie przydatne w celu pomyślnej realizacji zleceń przez służbę zdrowia:

 

Przychodnia Rogowscy

Copyrights © 2024 Przychodnia Rogowscy