Facebook
Przychodnia Rogowscy


Podstawowa opieka zdrowotna

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia działają u nas następujące poradnie:

  • Poradnia ogólna dla dorosłych
  • Poradnie dla dzieci
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej

Na wizytę stacjonarną, telemedyczną lub domową do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej umówisz się osobiście, telefonicznie lub on-line, korzystając z naszego Portalu Pacjenta.

Świadczenia telemedyczne udzielane są drogą telefoniczną, wideoczatu oraz czatu.
Dokładny termin, pora dnia lub godzina teleporady ustalany jest po wcześniejszej rejestracji pacjenta. Preferowanym kanałem komunikacji udzielenia teleporady jest rozmowa telefoniczna – personel udzielający świadczenia zadzwoni do pacjenta o ustalonej porze.

W przypadku braku kontaktu z pacjentem o ustalonej porze udzielenia świadczenia, świadczeniodawca podejmuje trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W sytuacji dalszego braku kontaktu wizyta zostaje anulowana.

 

Świadczeniobiorca może skorzystać ze świadczenia stacjonarnego, gdy niezbędne to będzie ze względu na jego stan zdrowia lub gdy świadczenie nie może być zrealizowanie w formie teleporady. Świadczeniobiorca w trakcie teleporady ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

W celu realizacji:
– e-recepty otrzymasz kod, który wraz z numerem PESEL należy podać w aptece,
– e-skierowania otrzymasz kod, który wraz z numerem PESEL należy podać w rejestracji placówki medycznej,
– e-zlecenia na wyroby medyczne otrzymasz kod, który wraz z numerem PESEL należy podać Świadczeniodawcy rozliczającemu,
– zlecenia badań dodatkowych otrzymasz informację o miejscu i czasie realizacji badania w rejestracji placówki.

Informujemy, że posiadając Profil Zaufany możesz założyć Indywidualne Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl

 

Przychodnia Rogowscy

Copyrights © 2024 Przychodnia Rogowscy